Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Η ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Το γραφείο μας είχε την τιμή να αναλάβει την υπόθεση για την οποία εκδόθηκε η πρώτη θετική δικαστική απόφαση σε όλη την Ελλάδα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

O Nόμος 3869/2010 που αφορά τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, γνωστός και ως «νόμος Κατσέλη», βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή και από τις αρχές του Μάιου 2011 άρχισαν να δικάζονται οι πρώτες υποθέσεις στην Αθήνα και την υπόλοιπη χώρα.

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών εξέδωσε στις 28-6-2011 την υπ΄ αριθ. 15/Φ1/2011 απόφασή του (υπόθεση την οποία είχε αναλάβει το γραφείο μας), που αποτέλεσε και την πρώτη θετική δικαστική απόφαση σε όλη την Ελλάδα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με την οποία απέρριψε το σύνολο των ενστάσεων και αιτιάσεων των αντιδίκων Τραπεζών και με μια μνημειώδη και ιστορική απόφαση ενέταξε τον αιτούντα δανειολήπτη στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου, απαλλάσσοντάς τον από την υποχρέωση καταβολής στις Τράπεζες ενός υπέρογκου ποσού για τις δανειακές του υποχρεώσεις.

Δεδομένου ότι δεν υπήρχε προηγούμενη νομολογιακή εμπειρία εφαρμογής του νέου τότε Νόμου, η ως άνω δικαστική απόφαση κατέστη «απόφαση – οδηγός» για την περαιτέρω εφαρμογή του Νόμου και επίλυσε σημαντικά ερμηνευτικά ζητήματα του Νόμου, όπως είναι η εξαίρεση της πρώτης κατοικίας του δανειολήπτη από την υπό ρευστοποίηση περιουσία του και την υποχρέωση του να καταβάλλει για την ως άνω εξαίρεση ποσό ανερχόμενο έως το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου του.

Με την απόφαση ξεκαθαρίζεται ότι η καταβολή του 85% δεν είναι υποχρεωτική και ότι ο Δικαστής συνεκτιμώντας όλα τα οικονομικά δεδομένα του δανειολήπτη μπορεί να επιβάλλει και την καταβολή μικρότερου ποσού από το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου καθώς και να προβλέψει περίοδο χάριτος.

Η ως άνω απόφαση καταδεικνύει στο μέγιστο δυνατό επίπεδο ότι και πρέπει και μπορούμε να εμπιστευτούμε την Ελληνική Δικαιοσύνη και τους Έλληνες δικαστές, οι οποίοι με αίσθημα ευθύνης αλλά και απόλυτης αντίληψης του ρόλου τους, συμβάλλουν με τις δικαστικές τους αποφάσεις στην ουσιαστική ελάφρυνση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και στην γρηγορότερη δυνατή επιστροφή και ενεργή συμμετοχή τους στη κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.

Η ως άνω απόφαση – οδηγός του Ειρηνοδικείου Αθηνών και όσες μέχρι σήμερα επακολούθησαν αποδεικνύουν ότι τελικά ο Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δεν αποτέλεσε κενό γράμμα, αλλά αντιμετωπίζει το πραγματικό, ιδιαίτερα μεγάλο και οξυμμένο πρόβλημα υπερχρέωσης των νοικοκυριών κατά τρόπο ουσιαστικό, σύγχρονο, θεσμικό, εναρμονισμένο με τις επιταγές ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου.

Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόφαση υπ'αριθμ 15/Φ1/2011

Η πρώτη θετική δικαστική απόφαση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

15/Φ1/2011 Η πρώτη θετική δικαστική απόφαση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Νόμος 3869/2010

Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξειςυπερχρεωμένα νοικοκυριά 3869-2010

Νόμος 4346/2015

Τροποποίηση διατάξεων του Ν.3869/2010 και προστασία
κύριας κατοικίας

nomos-3869-2010