ΟΥΤΕ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΟΥΤΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ…

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπ. Οικονομικών με τίτλο «Κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας» με το οποίο η κυβέρνηση ελπίζει να περιορίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων και να ενσωματώσει σε ένα ενιαίο νομοθέτημα όλα τα νομικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των οφειλών.

Το σχέδιο νόμου συνοδεύεται και από πανηγυρικές κυβερνητικές ανακοινώσεις περί εκ βάθρων αναμόρφωσης ενός αναχρονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας προς όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, που δίνει διέξοδο στο φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης και μια δεύτερη ευκαιρία επανένταξης στην οικονομική ζωή στους οφειλέτες.

Είναι, όμως, έτσι τα πράγματα; Η απάντηση είναι- κατηγορηματικά- όχι! [Διαβάστε περισσότερα...]

Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόφαση υπ'αριθμ 15/Φ1/2011

Η πρώτη θετική δικαστική απόφαση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

15/Φ1/2011 Η πρώτη θετική δικαστική απόφαση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Νόμος 3869/2010

Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξειςυπερχρεωμένα νοικοκυριά 3869-2010

Νόμος 4346/2015

Τροποποίηση διατάξεων του Ν.3869/2010 και προστασία
κύριας κατοικίας

nomos-3869-2010