• ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ)
 • ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ (ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΚΟΚ)
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ)
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΕ - ΕΠΕ - ΟΕ - ΕΕ - ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ)
 • ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΑΚΙΝΗΤΑ
 • ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
 • ΣΗΜΑΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΤΙΤΛΩΝ
 • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόφαση υπ'αριθμ 15/Φ1/2011

Η πρώτη θετική δικαστική απόφαση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

15/Φ1/2011 Η πρώτη θετική δικαστική απόφαση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Νόμος 3869/2010

Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξειςυπερχρεωμένα νοικοκυριά 3869-2010

Νόμος 4346/2015

Τροποποίηση διατάξεων του Ν.3869/2010 και προστασία
κύριας κατοικίας

nomos-3869-2010