(+30) 210 3800670
Επικοινωνία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- Επικαιροποίηση στοιχείων για εκκρεμείς Αιτήσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ  ΠΕΡΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν.3869/2010 (“νόμος Κατσέλη”) ΕΚΚΡΕΜΕΙ  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

 

Με τον Ν.4336/2015 (ΦΕΚ   Α΄ 94/14-8-2015) τροποποιήθηκε ο Νόμος Κατσέλη.

Με την παρ. 1 άρθ.2 της υποπαρ. α.4 του άρθ.2 του Ν.4336/2015 ορίζεται ότι οι οφειλέτες των οποίων η κύρια Αίτηση εκκρεμεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Νόμου, υποχρεούνται εντός 6 μηνών από της ενάρξεως ισχύος του Νόμου, ήτοι έως 14-2-2016, να υποβάλλουν στο φάκελο που τηρείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, επικαιροποιημένα στοιχεία της οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης τους.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 8986/14-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2208/14-10-2015) Απόφαση των Υπουργών OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, τα επικαιροποιημένα στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι οφειλέτες στο Δικαστήριο είναι:

α) αντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

γ) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015

δ) εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015

ε) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)

στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015

ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015.

η) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων (θα την προμηθευτείτε από το γραφείο μας, μόλις συγκεντρώσετε τα λοιπά έγγραφα)

θ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

Σε περίπτωση έγγαμου/ης αιτούντος/σας, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για την/τον σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθ.1 παρ.2 του Ν.4336/2015 στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου περιλαμβάνονται και οι οφειλές προς το Δημόσιο (πλην οφειλών από ΦΠΑ) και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Εάν υφίστανται τέτοιες οφειλές από μέρους σας, παρακαλούμε όπως ζητήσετε βεβαιώσεις οφειλών από τους ανωτέρω οργανισμούς/φορείς προκειμένου (εφ΄ όσον το επιθυμείτε) να προβούμε στις αναγκαίες ενέργειες για τη συμπερίληψη τους στην Αίτηση σας.

Η υπαίτια παράλειψη σας προς ενημέρωση του φακέλου με τα ανωτέρα στοιχεία συνιστά παράβαση καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθ.10 Ν.3869/2010.

Καλούμε τους πελάτες μας τους οποίους αφορά το θέμα, να συγκεντρώσετε επιμελεία σας, τα ανωτέρω έγγραφα και αφού τα συγκεντρώσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας προκειμένου να ενημερωθείτε για τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούμε. Έχουμε αποστείλει την ενημέρωση αυτή και με ταχυδρομικές επιστολές σε όλους τους ενδιαφερόμενους αιτούντες.

Πρόσφατα άρθρα

Αρχείο

GDPR

  • Cookies
  • Απαραίτητα cookies

Cookies

Απαραίτητα cookies