(+30) 210 3800670
Επικοινωνία

Τομείς Δραστηριότητας

Τραπεζικό Δίκαιο – Ρύθμιση Οφειλών

Είχαμε την τιμή να πετύχουμε την έκδοση της πρώτης θετικής δικαστικής απόφασης του “νόμου Κατσέλη” στα χρονικά της χώρας, ανοίγοντας τον δρόμο για να δικαιωθούν χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι βρέθηκαν σε αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής μη μπορώντας να πληρώσουν τις οφειλές τους.

Πτωχευτικό Δίκαιο

Με τον νέο ν. 4738/2020 αλλάζει εκ βάθρων το πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας, συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Δίκαιο Αναγκαστικής εκτέλεσης

Το Γραφείο μας διαθέτει μεγάλη πείρα σε ανακοπές και αναστολές πλειστηριασμών και κατασχέσεων. Έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε την πλέον αξιόπιστη νομική συμβουλή και υπεράσπιση για την προστασία της κύριας κατοικίας.

Ποινικό Δίκαιο

Σεβόμενοι τις Συνταγματικές επιταγές του δικαιώματός σας προς υπεράσπιση και του τεκμηρίου αθωότητας, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τον χειρισμό όλων των ειδών και βαρύτητας ποινικών αδικημάτων- πλημμελημάτων καθώς και κακουργημάτων.

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

– Νομικές Συμβουλές σε Θέματα Εταιρικού Δικαίου
– Σύσταση εταιρειών/επιχειρήσεων
– Νομικές Συμβουλές αναφορικά με Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

– Ηλεκτρονικά καταστήματα
– Σύνταξη Γενικών Όρων για Ιστοσελίδες
– Εξ Αποστάσεως Πωλήσεις
– Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Εμπράγματο Δίκαιο

– Μεταβιβάσεις ακινήτων
– Έλεγχος Τίτλων ιδιοκτησίας (Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολόγιο)
– Εγγραφές και Εξαλείψεις βαρών ακινήτων

Μισθώσεις

– Σύνταξη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτου ή επαγγελματικού χώρου

–  Διαταγή πληρωμής και απόδοσης ή αγωγή για οφειλόμενα μισθώματα, κακή χρήση μισθίου, σύνταξη συμβάσεων, κ.ο.κ.

Ενοχικό Δίκαιο

– Συμβάσεις – Ιδιωτικά συμφωνητικά
– Αγωγές
– Αποζημιώσεις

Οικογενειακό Δίκαιο

– Συναινετικό και κατ’ αντιδικία διαζύγιο,
– Επιμέλεια – γονική μέριμνα ανηλίκου
– Διατροφή

Κληρονομικό Δίκαιο

– Προσβολή νόμιμης μοίρας
– Αναγνώριση, προσβολή και ακύρωση διαθηκών
– Αγωγές περί κλήρου

Εργατικό Δίκαιο - Συνταξιοδοτικό

– Αγωγή αναγνώρισης συμβάσεων έργου ή ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
– Αγωγή άκυρης απόλυσης
– Αγωγή διεκδίκησης δεδουλευμένων / υπερωριακής απασχόλησης / Δώρων και επιδομάτων

GDPR

  • Cookies
  • Απαραίτητα cookies

Cookies

Απαραίτητα cookies