(+30) 210 3800670
Επικοινωνία

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Τομέας Δραστηριότητας
 • Νομικές Συμβουλές σε Θέματα Εταιρικού Δικαίου
 • Σύσταση εταιρειών/επιχειρήσεων
 • Νομικές Συμβουλές αναφορικά με Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
 • Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων για τρέχοντα θέματα της επιχείρησης (μισθωτήρια, συμβάσεις εργασίας)
 • Συμβάσεις Εμπορικής Αντιπροσωπείας/Διανομής/Δικαιόχρησης (Franchising)
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Εταιρική Χρηματοδότηση
 • Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Θέματα Εργατικού Δικαίου

GDPR

 • Cookies
 • Απαραίτητα cookies

Cookies

Απαραίτητα cookies