(+30) 210 3800670
Επικοινωνία

Εμπράγματο Δίκαιο

Τομέας Δραστηριότητας
  • Μεταβιβάσεις ακινήτων
  • Έλεγχος Τίτλων ιδιοκτησίας (Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολόγιο)
  • Εγγραφές και Εξαλείψεις βαρών ακινήτων
  • Δικαστική και εξωδικαστική επίλυση προβλημάτων με το Εθνικό Κτηματολόγιο
  • Ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία αγοραπωλησιών ακινήτων
  • Παράσταση σε συμβόλαια
  • Διεκδικητικές ή αναγνωριστικές αγωγές κυριότητας

GDPR

  • Cookies
  • Απαραίτητα cookies

Cookies

Απαραίτητα cookies