(+30) 210 3800670
Επικοινωνία

Κληρονομικό Δίκαιο

Τομέας Δραστηριότητας
  • Προσβολή νόμιμης μοίρας
  • Αναγνώριση, προσβολή και ακύρωση διαθηκών
  • Αγωγές περί κλήρου
  • Αποδοχή ή/και αποδοχή κληρονομίας με ευεργέτημα απογραφής
  • Διανομή περιουσίας
  • Δωρεά αιτία θανάτου
  • Άδεια αποποίησης από ανήλικο

GDPR

  • Cookies
  • Απαραίτητα cookies

Cookies

Απαραίτητα cookies