(+30) 210 3800670
Επικοινωνία

Εργατικό Δίκαιο – Συνταξιοδοτικό

Τομέας Δραστηριότητας
  • Αγωγή αναγνώρισης συμβάσεων έργου ή ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
  • Αγωγή άκυρης απόλυσης
  • Αγωγή διεκδίκησης δεδουλευμένων / υπερωριακής απασχόλησης / Δώρων και επιδομάτων
  • Αγωγή για αποζημίωση εργατικού ατυχήματος
  • Εξώδικη δήλωση επίσχεσης εργασίας
  • Διεκπεραίωση του συνταξιοδοτικού φακέλου
  • Συμβουλή σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σύνταξη μελέτης, καταμέτρηση ενσήμων, υπολογισμός ποσού σύνταξης, κατάθεση και παρακολούθηση αίτησης συνταξιοδότησης / αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών, παρακολούθηση πορείας αιτήσεών σας
  • Διεκπεραίωση αιτήσεων για σύνταξη αναπηρίας στα ΚΕΠΑ

GDPR

  • Cookies
  • Απαραίτητα cookies

Cookies

Απαραίτητα cookies