(+30) 210 3800670
Επικοινωνία

Μισθώσεις

Τομέας Δραστηριότητας
  • Σύνταξη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτου ή επαγγελματικού χώρου
  • Διαταγή πληρωμής και απόδοσης ή αγωγή για οφειλόμενα μισθώματα, κακή χρήση μισθίου, σύνταξη συμβάσεων, κ.ο.κ.
  • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών (κοινόχρηστα, διανομή, εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες)

GDPR

  • Cookies
  • Απαραίτητα cookies

Cookies

Απαραίτητα cookies