(+30) 210 3800670
Επικοινωνία

Τραπεζικό Δίκαιο – Ρύθμιση Οφειλών

Τομέας Δραστηριότητας
  • Ν. Κατσέλη (ν. 3869/10)
  • Πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας (ν. 4605/19)
  • Πρόγραμμα επιδότησης ενυπόθηκου δανείου (πρόγραμμα «Γέφυρα»)
  • Κώδικας δεοντολογίας τραπεζών
  • Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
  • Προστασία από παράνομους και καταχρηστικούς όρους δανειακών συμβάσεων
  • Δάνεια σε αλλοδαπό νόμισμα

Το Γραφείο μας είναι το πλέον εξειδικευμένο στην προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση ενώπιων των δικαστικών Αρχών πληθώρας υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και πετυχαίνοντας μεγάλο μέρος ή και ολική διαγραφή των χρεών τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της κύριας κατοικίας τους. Εξάλλου, είχαμε την τιμή να πετύχουμε την έκδοση της πρώτης θετικής δικαστικής απόφασης του “νόμου Κατσέλη” στα χρονικά της χώρας, ανοίγοντας τον δρόμο για να δικαιωθούν χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι βρέθηκαν σε αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής μη μπορώντας να πληρώσουν τις οφειλές τους.

GDPR

  • Cookies
  • Απαραίτητα cookies

Cookies

Απαραίτητα cookies