(+30) 210 3800670
Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Τομέας Δραστηριότητας
  • Ηλεκτρονικά καταστήματα
  • Σύνταξη Γενικών Όρων για Ιστοσελίδες
  • Εξ Αποστάσεως Πωλήσεις
  • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  • Συμβατότητα με Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή
  • Ηλεκτρονικές Υπογραφές

GDPR

  • Cookies
  • Απαραίτητα cookies

Cookies

Απαραίτητα cookies