(+30) 210 3800670
Επικοινωνία

Πτωχευτικό Δίκαιο

Τομέας Δραστηριότητας
  • Πτώχευση φυσικού και νομικού προσώπου
  • Διαμεσολάβηση
  • Διαδικασία εξυγίανσης
  • Προστασία ευάλωτων νοικοκυριών

Με τον νέο ν. 4738/2020 αλλάζει εκ βάθρων το πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας, συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου. Η φιλοσοφία του πτωχευτικού δικαίου αναμορφώνεται και καθίσταται πλέον δυσμενέστερη η θέση των δανειοληπτών/οφειλετών που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα του νέους όρους πτώχευσης/ρευστοποίησης.

GDPR

  • Cookies
  • Απαραίτητα cookies

Cookies

Απαραίτητα cookies