(+30) 210 3800670
Επικοινωνία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΝΟΜΟΥ

ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Στις 20 Νοεμβρίου 2015 δημοσιεύθηκε ο υπ’ αριθμ. 4346/2015 (ΦΕΚ Α’ 152/20-11-2015) νόμος “Επείγουσες ρυθμίσεις για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις” με τον οποίο ορίστηκαν τα νέα κριτήρια προστασίας της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών. Σημειώνεται ότι, οι ψηφισθείσες διατάξεις δεν καταλαμβάνουν τις εκκρεμείς αιτήσεις, καθώς και όσες κατατεθούν ενώπιων των αρμοδίων Ειρηνοδικείων έως 31.12.2015. Στον πίνακα (δεξιά) μπορείτε να δείτε τη συγκριτική αποτύπωση των μεταβολών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΝΟΜΟΥ1

 

Πρόσφατα άρθρα

Αρχείο

GDPR

  • Cookies
  • Απαραίτητα cookies

Cookies

Απαραίτητα cookies